Olafen er tilbake som filmstjrne :-)

No opnar me det nye barnetrekket. I dag fikk me endeleg bruksløyve frå Taubanetilsynet for det nye barnetrekket i Rindabotn. Olafen Jublar og inviterer til festopning på laurdag kl 12. Heile helga blir det aktivitetar for den yngre garde :-)  På Laurdag kjem SGN gründerane og hjelper til med barneaktivitetar og grilling. Olavfen har lova å hjelpe til med å servere varm Lerum toddy ! Dette blir morro.

Skiskule i Sogndal Skisenter

SKISKULE I SOGNDAL SKISENTER
- for born frå 6-10 år

Instruktør: Jack Hembre McDonald
E-post: jackmcdonald@gmail.com
Telefon: 95479514

No er me blitt så heldige at me har fått ein som har lyst å drive skiskule hjå oss! Dette er ein gylden moglegheit der ein kan lære seg å beherske ski gjennom ulike øvingar og leik og moro.

Tid: Kl. 1200-1400 laurdag og søndag (17- 18 mars) og i påska (22 – 28.mars)
Pris: 200kr pr. pers.
Oppmøte: Ved vetle Lisabui i Rindabotn (ved sida av heisbua) , sjå etter ein med ei blå skiskulejakke . 
Plassar: Det er plass til 8 born. Ein melder seg på gjennom å kontakte Jack via mail/telefon.
Info: Desse timane er tilrettelagt for born mellom 6-10år. Det vil vere tilnærming til god skiteknikk gjennom leik og moro, både i og utanfor løypene. Me held oss i
områda rundt Rindabotn og Kalvavatni.
 

PRIVAT UNDERVISNING:

50min – 500kr
100min – 800kr

+ 200kr per ekstra person. (maks 4)

Ta kontakt angåande privatundervisning for større grupper og for heisbasert frikøyring med guide/instruktør.

Privatundervisning skjer før og etter skiskulen. Ein kan også ta kontakt med instruktøren sjølve, om ein ynskjer privatundervisning til andre tider enn det som er sett opp.

Ved eventuelle spørsmål: henvend dykk til oss eller Jack.

Dette vert kjekt!

Vinterferie og Fjellsportfestival

Fjellsportfestivalen er i gang og det er god stemning her hjå oss om dagen.  Kvar dag i vinterfeien kjem Olaf på vitjiong i barnetrekket. I Rindaboten er det full gass frå morgon til kveld, med kafe laussnø  og aktivitetar kvar dag i fram til sundag.    

Velkommen til ei fantastisk helg i Sogndal Skisenter - Hodlekve ! 

 

 Her får Jette Mellemstrand Veum og Emilie Sofie Høgheim Olstad helse på Olafen. 

Her får Jette Mellemstrand Veum og Emilie Sofie Høgheim Olstad helse på Olafen. 

Tysdag er det aktivitetsdag for alle: Fjord1 Attacking Vikings

Tysdag kl.  12.00-15.00

Eit arrangement i uformelle rammer med fokus på skiglede for born. Arrangementet har fokus på å ufarleggjere alpint som konkurranseform med bruk av terreng som aukar basisferdigheitene på ski. Mest mogleg aktivitet, utfordring, meistring og glede.

Parksjefen vår har laga minipark i barnebakken under kyndig leiing av Skiforbundet. Me har og laga til parallelslalåm med kurver og hopp, 

Skiforbundet stiller med eit sterkt team i morgon som vil vere med å motivere for leik og moro. 

Dette er  Jo Mork , Indrid Narum,  Amund Hjermstad-Sollerud

Arrangementet er ope for born og ungdommar frå nybyrjar til proff !   

Det er ingen påmelding for å delta. 

Vel møtt.