Frivillig løypeavgift gjev betre langrennspor

Førre sesong la me lista høgre enn nokon gong når det gjelder preparering av langrenn- og fjelløypene våre.

Noko me vonar at me skal greie å oppretthalda også denne sesongen, slik at du skal få ei mykje betre skioppleving.

Det er dyrt å preparere løyper.

Dette er ein mykje større kostnad for oss, og for å halde nivået er me avhengig av meir midlar. Difor går utfordringa ut til alle langrennsentusiastar og brukarar av langrennsløpene våre, om å bidra med ei frivillig løypeavgift. Der midlane går konsekvent til den auka frekvensen med preparering.

Me har skissert ein modell:

Kr. 200,- Om ein er brukar av fjelløypene

Kr. 500,- Om ein er brukar av langrennsløypene (5/10km) ein dag i veka.

Kr. 1000,- Om ein nyttar løypene oftare.

Innbetaling kan skje via:

VIPPS: 85540

Eller kontonr: 3720.07.26341 (mrk: løyper)

Neuman Kaupanger blir ny generalsponsor

Lokalt næringsliv går saman for å utvikle Sogndal Skisenter -Hodlekve.

Skisenteret er inne i ei rivande utvikling. Selskapet har ideel føremålsparagraf og eit evt. overskot skal gå attende til drifta av anlegget.

Me nærmar oss no 1. million i årleg støtte frå våre generalsponsorar! ,

Neumann Kaupanger er den største byggevareleverandøren i Hodlekve, og er marknadsleiar i Sogn. Gjennom denne avtalen syner dei at dei har store ambisjonar i høve framtidig utbygging.  Avtalen med Neumann Kaupanger representere godt over ein ein halv million over ei treårsperiode.

Uviklinga i Hodlekve representerer ei formidabel næringsutvikling, dette veit dei mest framoverlente verksemdene i bygda, dermed ynskjer dei å posisjonere seg for framtidig vekst. Seier dagleg leiar i Sogndal Skisenter- Hodlekve,  Per Odd Grevsnes.

 

Hodlekve er ein viktig marknad for oss i dag, og  skal vere det i åra som kjem.  Det er derfor heilt naturleg at  me går inn og samarbeider med Skisenteret som står i front for utviklinga -  seier salgsleiar Ole Johnny Ålsberg hjå Neumann Kaupanger.

Kaupanger vil snart bli eit sentrum for byggevare i regionen. Dette vil gi oss nye muligheiter samstundes som me og vil merke auka konkurranse.  Me er derfor glade for at me no har fått på plass eit langsiktig samarbeid med Skisenteret,  seier avdelingsleiar Olve Aaberge i Neumann Kaupanger.

Neumann søker no etter nye medarbeidarar :

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=129742957

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=129747400

Sognenett blir ny generalsponsor

Sognenett blir ny generalsponsor !

Sogndal skisenter – Hodlekve er inne i ei rivande utvikling. Selskapet har ideel føremålsparagraf og eit evt. overskot skal gå attende til drifta av anlegget.

Skisenteret skal vere motoren i den vidare utviklinga av anlegget og me ynskjer å utvikle oss til ein heilårsdestinasjon. Samstundes skal utviklinga vår kome folket i regionen tilgode !

-Me er heilt avhengige av lokalt næringsliv for at me skal lukkast med vår drift og utvikling. Det er derfor svært gledeleg å kunne meddele at me i dag har fått endå ein ny generalsponsor med oss på laget. Frå før har Intersport Sogndal og Toyota Sogn gått inn som generalsponsorar. – seier dagleg leiar Per Odd Grevsnes i Sogndal skisenter

Christine Helen Førde er marknadsleiar i Sognenett. Ho fortel at Sognenett heilt sidan starten på utviklinga av hyttefeltet har vore aktive i anlegget. Dei har lagt ned mykje arbeid i infrastruktur. Alle hyttene har no tilbod om å knytte seg til høghastigheitsfiber.

Samarbeidet skal gje gjensidig nytte. Me vil fronte Sognenett gjennom våre kanalar og vidareformidle deira tilbod til våre brukarar. Samstundes vil publikum merke dette ved at Sognenett etablerer gjestenett på utvalgte stadar i skisenteret – seier Grevsnes.

IMG_9829 (1).jpg

Olafen er tilbake som filmstjrne :-)

No opnar me det nye barnetrekket. I dag fikk me endeleg bruksløyve frå Taubanetilsynet for det nye barnetrekket i Rindabotn. Olafen Jublar og inviterer til festopning på laurdag kl 12. Heile helga blir det aktivitetar for den yngre garde :-)  På Laurdag kjem SGN gründerane og hjelper til med barneaktivitetar og grilling. Olavfen har lova å hjelpe til med å servere varm Lerum toddy ! Dette blir morro.

Skiskule i Sogndal Skisenter

SKISKULE I SOGNDAL SKISENTER
- for born frå 6-10 år

Instruktør: Jack Hembre McDonald
E-post: jackmcdonald@gmail.com
Telefon: 95479514

No er me blitt så heldige at me har fått ein som har lyst å drive skiskule hjå oss! Dette er ein gylden moglegheit der ein kan lære seg å beherske ski gjennom ulike øvingar og leik og moro.

Tid: Kl. 1200-1400 laurdag og søndag (17- 18 mars) og i påska (22 – 28.mars)
Pris: 200kr pr. pers.
Oppmøte: Ved vetle Lisabui i Rindabotn (ved sida av heisbua) , sjå etter ein med ei blå skiskulejakke . 
Plassar: Det er plass til 8 born. Ein melder seg på gjennom å kontakte Jack via mail/telefon.
Info: Desse timane er tilrettelagt for born mellom 6-10år. Det vil vere tilnærming til god skiteknikk gjennom leik og moro, både i og utanfor løypene. Me held oss i
områda rundt Rindabotn og Kalvavatni.
 

PRIVAT UNDERVISNING:

50min – 500kr
100min – 800kr

+ 200kr per ekstra person. (maks 4)

Ta kontakt angåande privatundervisning for større grupper og for heisbasert frikøyring med guide/instruktør.

Privatundervisning skjer før og etter skiskulen. Ein kan også ta kontakt med instruktøren sjølve, om ein ynskjer privatundervisning til andre tider enn det som er sett opp.

Ved eventuelle spørsmål: henvend dykk til oss eller Jack.

Dette vert kjekt!

Vinterferie og Fjellsportfestival

Fjellsportfestivalen er i gang og det er god stemning her hjå oss om dagen.  Kvar dag i vinterfeien kjem Olaf på vitjiong i barnetrekket. I Rindaboten er det full gass frå morgon til kveld, med kafe laussnø  og aktivitetar kvar dag i fram til sundag.    

Velkommen til ei fantastisk helg i Sogndal Skisenter - Hodlekve ! 

 

 Her får Jette Mellemstrand Veum og Emilie Sofie Høgheim Olstad helse på Olafen. 

Her får Jette Mellemstrand Veum og Emilie Sofie Høgheim Olstad helse på Olafen.