Asfaltering og stengt veg i Rindabotn

Me opplyser om at i samband med asfaltering av vegen mellom parkeringsplassen i Hodlekve og Rindabotn so vert vegen periodisk heilt stengt 26. september.

Asfaltarbeidet Hodlekve - Rindabotnen, vil starte torsdag 26 klokka 07.00 og vare heile dagen fram til ein er ferdige ut på ettermiddag / kveld.

Dette inneber at vegen vil vere stengt eller delevis stengt  i følgjande tider:

07.00 – 09.00 stengt i periodar på inn til ½ time 

09.00 - 15.00 stengt heile perioden.

15.00 - 19.00 eller til arbeidet er ferdig, stengt i periodar på inn til ½ time

Ein ber brukarane av vegen ta omsyn til arbeidet som vil pågå dei næraste 2 vekene og den nylagde asfalten på vegen ved å køyre med aktsemd. Dette for at alle skal få eit best mogeleg sluttresultat på dette arbeidet.

Dette er spesielt viktig det første døgeret etter at arbeidet er avslutta, me ser helst at det er ingen tunge køyretøy som nyttar vegen dette døgeret.

 Asfaltentreprenør er Veidekke asfalt og kontaktperson er.

Kai Ronny Myklebust 

e-post: kai-ronny.myklebust@veidekke.no

tlf: 469 10 099

På førehand takk for du tek omsyn.

Sogndal Skisenter Drift AS

Første medlem i trakkemaskinlauget er på plass !

Vår marknadskonsulent Svein Olav Haugen har i dag gjort avtale med Skadesenteret Sogn om å vere med i trakkemaskin lauget.

I Hodlekve har me 3 trakkemaskiner. 2 maskiner til alpinbakkane og ei maskin til langrenn og fjelløyper. Dette er kostbare maskiner som me sjølvsagt er heilt avhengige av. Berre prepareringskostnadane knytt til langrenn og fjelløyper er kvart år på godt over ein halv million kroner. Skal me klare å halde maskinparken driftssikker må me og skifte ut maskiner med jamne mellomrom.

I Norge skal me vere glade for at me har allemannsretten. Den sikrar mellom anna at alle kan gå i langrennsløypene utan å betale løypeavgift. Me har likevel innført ei frivillig løypeavgift for privatpersonar med von om at me kan få dekka inn noko av kostnadane. Tusen takk til dei som bidrog i førre sesong ! Me fikk inn 35 000,- Me har mål om å doble denne summen til neste sesong! I tillegg får me kr 150 000,- frå Sogndal kommune i løype bidrag.

Det nye i år er at me har laga Trakkemaskinlauget. Dette er for firma eller privatpersonar som ynskjer å bidra mot at dei får navnet sitt opp på oppslag i Dalalåven samt på trakkemaskinene. I tillegg legg me inn i pakken at ein får vere med ein tur med maskina til Høgehaug når den likevel skal skal kjøre. Prisen for å vere med i lauget er kr. 10 000,- Er dette noko for deg kan du ta kontakt med Svein Olav Haugen på soh@hodlekve.no

pb600.jpgNordbohus sykkelpark offisielt opna. 


– Endeleg. Dette er ein milepæl for oss. Med ei ny lågterskel sykkelløype sentralt i anlegget, så er me verkeleg i gang med det som er ein heilårsdestinasjon i Sogndal Skisenter.

Det seier dagleg leiar i Sogndal Skisenter Per Odd Grevsnes. Søndag 18. august vart Nordbohus sykkelpark offisielt opna av ordførar Jarle Aarvoll.  Den 1,2 kilometer lange rundløypa er eit lågterskel sykkeltilbod  lett tilgjengeleg og sentralt tilrettelagt i Rindabotn.

God start
Sogndal Skisenter har som målsettjing å utvikla seg vidare. Ikkje nødvendigvis bli størst. Men heller gode på det ein har. Gjerne utvikla området til ein skala som er berekraftig nok for at området skal kunne tilby aktivitetar gjennom heile året.

–Ein kan sjå på det som eit tilrettelagt rekreasjonsområde. Eit tilrettelagt område som frontar folkehelse, skapar sunne verdiar. Frontar skisport og gjer det enklare for fleire å ta del i friluftsliv og aktivitetar heile året. Dette greier me med at ein kan tilby fleire universelt uforma tilbod i forskjellig skala. Til dømes ei sykkelløype som me no har fått på plass. Dette er berre starten, forklarar Grevsnes.

Viktig

Skal utviklinga i Sogndal Skisenter halde fram er ein avhengig av gode samarbeidspartnarar.  Synergiane frå kvar enkelt og det ein i lag kan gje, gjer at det ikkje berre er skisenteret som utviklar seg positivt, men også regionen.

– Skal Sogndal vekse vidare så må det vere ein attraktiv plass å bu. Eit aktivt miljø kring Sogndal Skisenter er eit positiv og viktig bidrag i den retninga, hevdar Dag Loftesnes hjå Nordbohus Sogn. Som legg til:

– Me i Nordbohus Sogn, er ein bustad og hytteleverandør, som ynskjer å tilby eit mangfald utval som dekkjer alle behov. Me ynskjer å vere ein del av denne positive utviklinga ein ser i Sogndal Skisenter. Både for skisenteret sin del men også innan hyttemarknaden. Me føler det er eit naturleg val for oss å bli med på laget.

Samhald

Nordbohus Sogn, er siste nyteikninga av viktige samarbeidspartnarar for Sogndal Skisenter. Verksemda har tilhald på Kaupanger og er til liks med skisenteret inne i ei positiv utvikling. 

– At me kan møtast på ein felles arena, spele kvarandre gode. Dra framtidslasset saman, gjer til at me får eit større spelerom. Me skapar positive synergiar saman. Dette blir også synleg utanfor kommunegrensene, og fleire ser til oss, seier Grevsnes. Han fortset:

– Den nye sykkelstien er det første solide provet på at me dreg i riktig retning. Hodlekve sommar og vinter. Hodlekve heile året. Me gler oss til fortsettelsen, me gler oss til framtida. No er sommaren sakte men sikkert på hell. Me har ein nyplanert skibakke som ligg og ventar på snøen. Men innan den kjem så kan ein sykle heile døgeret i Nordbohusløypa. Hugs hjelm og god tur.

Nordbohus Sykkelpark i Sogndal Skisenter

Nordbohus Sykkelpark i Sogndal Skisenter

Rundløypa er på 1,2 km. Svingane som du ser på biletet er delen som tek ein til toppen. Oppover delen har ikkje meir enn 3% stigning. Slik kan dei heilt små også fint sykle seg til topps.

Rundløypa er på 1,2 km. Svingane som du ser på biletet er delen som tek ein til toppen. Oppover delen har ikkje meir enn 3% stigning. Slik kan dei heilt små også fint sykle seg til topps.

Her ser ein delar av nedoverdelen. Med 5% helningsgrad er det ikkje for bratt, heller ikkje for slakt. Fine kurver og doseringar gjer det til ei artig løype for alle. Nivået bestemmer farten.

Her ser ein delar av nedoverdelen. Med 5% helningsgrad er det ikkje for bratt, heller ikkje for slakt. Fine kurver og doseringar gjer det til ei artig løype for alle. Nivået bestemmer farten.

Bli ein god syklist i trygge omgjevnader. Den nye løypa er tilrettelagt for born i alle aldrar

Bli ein god syklist i trygge omgjevnader. Den nye løypa er tilrettelagt for born i alle aldrar

–Som sagt små og store born

–Som sagt små og store born

Stor aktivitet både i og utanfor løypa

Stor aktivitet både i og utanfor løypa

Mykje folk samla utanfor Dalalåven. Den nye heilårs møteplassen i Sogndal.

Mykje folk samla utanfor Dalalåven. Den nye heilårs møteplassen i Sogndal.

Påske og opning av Dalalåven

Om det ikkje kunne bli betre enn desse dagane med fantastisk sol og snøforhold. Så toppar det heile seg til helga. Der i frå blir det til at me “sørfar” oss gjennom påsken 2019 med stil, smil og solfaktor.

Aldri før har det vore so mykje på plakaten i ei påskeveke hjå oss.

Utsiktene tilseier at dette kan bli tiårets påskeveke.

Sjå berre her:


Laurdag 13. april kl.14.00, opnar me Dalalåven i Rindabotn. Og du er velkomen!

Ein milepæl for oss, og ikkje minst ein milepæl spesielt for lokalbefolkninga som er mykje på besøk hjå oss.

Me håpar at med Dalalåven så vil det opne opp for at endå fleire nyttar området, om ikkje berre enn for ein kaffi m.m.

Det knapt eit tusen kvadratmeter store bygget skal vere ein møteplass for alle. I første omgang er det Kafeen og Intersport Sogndal sin skiutleige og skikortsalg som blir tilgjengeleg. Men om ei stund vil endå fleire delar stå ferdig. Her blir det møtelokaler, og konferanserom tilgjengeleg for utleige. Tenk deg kombinasjonen ski, jobb og god mat. Ei aktiv og kreativ avkopling i arbeidsdagen. Antalet utleigehytter er no so høg at det er plass til mange i Sogndal Skisenter. Alle hyttene har høg standard. Det er tid for firmasamlingar, møter, firmafestar, workshops. Ein får alt ein treng på ein plass.

– Per Odd Grevsnes, Dagleg leiar, Sogndal Skisenter Drift AS–

Kafeen vert open kvar dag heile påsken.

Utover kveldane i påskehelga vert det også konsertar, quiz og kva me kallar “Etter Fjøstid”.

Ein slags fjøspub. ( sjå fullstendig program lenger nede i artikkelen)

På dagen vert det mogleg å handla diverse kafévarer inne i kafeen. Utanfor held Lise fyr i grillen kvar dag. Ein treng ikkje reisa svolten heim etter nokre timar eller ein dag i bakken og løypene hjå oss.

Forholda er fantastisk gode hjå oss no. Vêrmeldingane lover sol kvar dag i ei veke framover. Dette for mange den flottaste tida i året på ski.

SKIRENN FOR BORNA

Laurdag vert det barneskirenn med Toyota Sogn i Toyotatrekket. Eit lågterskeltilbod for dei minste. Er ikkje krabaten stødig nok på ski så kan sjølvsagt ei vaksa hand hjelpa til. Det er fokus på meistring og skiglede, ikkje nokon krav til dugleik eller konkurranse om førsteplass. Deltakarpremiar blir det til alle. Øvinga er portkøyring, små hopp og ei humpeløype. Tonje Norheim Tangerud og gjengen, lagar til artige element i bakken. Gjengen på Toyota blir å treffe, og ein kan sjå nærmare på det nyaste nye frå bilmerket. Dette vert stas!

Har du ikkje lagt påskeplanane dine endå? Ta ein tur til oss då vel.

Det er fortsatt ledige hytter i påsken. Du finn di draumehytte her: airbnb

Påskeprogram Sogndal Skisenter og Dalalåven

 • 13. april:

Me ynskjer velkomen til offisiell opning av den nye møteplassen i Sogndalsdalen, Dalalåven. 

Kafeen er open frå kl. 10.00, det vert i tillegg grilling ute heile dagen.

Offisiell opning kl. 14.00

I samband med opninga av Dalalåven inviterer Intersport Sogndal til tidenes skisal.  Toppturski, topptursko og fjellski. Med opptil 50% rabatt.

I Dalalåven finn ein også Intersport Sogndal sin nye mini sportsbutikk Her er  også skiutleige og sal av heiskort.

Toyota Sogn inviterer til skidag for born. 

Frå klokka 12.00 - 14-00 blir det skileik og aktivitetar for dei minste i Toyotatrekket. Deltakarpremier til alle. Og Olafen kjem sjølvsagt på besøk. Møt gjengen frå Toyota for ein påskebilprat.

Etter stengetid i skisenteret vert det Fjøspub eller «Etter Fjøstid» so me kallar det. Fram til kl.24.00 i kafeen.

 • 14. - 15. - 16. april:

Skisenter og Dalalåven: opent kl. 10-16

I Dalalåven får du mellom anna kjøpt toast, suppe, kald og varm drikke. sandwitch, fersk gjærbakst, vafler, heimebakte kaker. Lise grillar kvar dag utanfor. Sol ute sol inne.

 • 17. april:

Skisenter: 

Opent  kl. 10 -16

Dalalåven: 

Opent  kl. 10 -24 ( Etter fjøstid frå kl. 18)

Kl. 20: Konsert med Gunn Marit Kvåle & Ronja Bøe Øygard m/band

 • 18. april (Skjærtorsdag):

Skisenter: 

Opent kl. 10 - 16

Raude Krossen grillar ved Britabu

Dalalåven: 

Opent kl. 10 -24 (Etter fjøstid frå kl. 18)

Quiz: kl. 20. (Quizmaster Per Christian Løberg)

 • 19. april (Langfredag):

Skisenter:

Opent kl. 10 - 16 

SOGNASLALOM

Paralell storslalom 

Start kl 12.00, påmelding i målrområdet (Rindabotn mellom 11-12)  

Ein lågterskel skikonkurranse, er du betre en dei andre i familien, betre enn naboen. 

Finn det ut i løypa. 

Arrangør er Sogndal Alpint.

Dalalåven:

10 - 01 (Etter fjøstid frå kl. 18)

Konsert på kvelden, Dag Skram med vener. Gamalpop og Viserock.

 • 20. april (Påskeaftan):

Skisenter:

Opent 10 - 16 

Dalalåven: 

Opent 10 -01 (Etter fjøstid frå kl. 18)

Konsert på kvelden Gunnar Yttri/Billa & The Kid

 • 21. & 22. april (1 & 2 Påskedag):

Skisenter:

Opent 10 - 16

Dalalåven:

Opent 10 -16 

SIL-hytta er stengt desse dagane. Skibussen er også slutta for denne sesongen. Begge Hodlekvetrekka er stengt for sesongen. Men det er knall forhold i Holentrekket,  Toyotatrekket, Kalvavatni og i langrenn og  fjelløypene.

Vel møtt til gode dagar hjå oss!

Skjermbilde 2019-04-09 kl. 13.56.42.png

Moro heile påska. Konsertar, quiz, skirenn, fjøspub og sol. Its a match! 


Livleg utanfor Dalalåven under årets Fjellsportfestival. No satsar me på liv og røre også innandørs.           Foto: Håvard Nesbø

Livleg utanfor Dalalåven under årets Fjellsportfestival. No satsar me på liv og røre også innandørs. Foto: Håvard Nesbø
Draumeføre og draumepåske. Alt no er det høgfjellskos av ypparste klasse hjå oss. På Ski: Andrea Mo Dalatun  Foto: Håvard nesbø

Draumeføre og draumepåske. Alt no er det høgfjellskos av ypparste klasse hjå oss.

På Ski: Andrea Mo Dalatun Foto: Håvard nesbø

Påskeslush. Det er også kva ein kallar verdsmeisterføre. Slik var det i bakken på laurdag. Og slik blir det ei veke til, minst. På ski: Are Moníz Wergeland   Foto: Håvard Nesbø

Påskeslush. Det er også kva ein kallar verdsmeisterføre. Slik var det i bakken på laurdag. Og slik blir det ei veke til, minst. På ski: Are Moníz Wergeland Foto: Håvard Nesbø

MAGISK HELG og meir skal det bli!

For dei som er på besøk hjå oss i helga så veit dei godt kva me pratar om.

Med forholda som er no kan det knapt bli betre i fjellheimen.

Nattefrost sørgar for at snøen set seg, sola tinar den opp i herleg påskeslush, før det frys til att når sola takkar for dag.

Dagane er lysare og lengre. Det er ein eigen sjelefred i fjellet no. I bakkane og løypene våre kan du stå trygt på ski utan å tenke skredfare.

Vérmeldingane framover er også på vår side. Me skal nytta veka som kjem godt, det er i allefall sikkert.

Laurdagen vår kort oppsummert var slik:

(Alle foto: Håvard Nesbø)

Folkefjellet Blåfjell laurdags formiddag.

Folkefjellet Blåfjell laurdags formiddag.

Andrea Mo Dalatun, sikra seg siste rest av solstrålane på Høgehaug kokka 19.45 laurdagskvelden.

Andrea Mo Dalatun, sikra seg siste rest av solstrålane på Høgehaug kokka 19.45 laurdagskvelden.

Are Moníz Wergeland testar utleigeski og ustyr frå Intersport Dalalåven.

Are Moníz Wergeland testar utleigeski og ustyr frå Intersport Dalalåven.

Kombinasjon sol, plussgrader, og kalde netter. Den perfekte vårskikøyringa. Fjedle kadlar og eg lyte gao.

Kombinasjon sol, plussgrader, og kalde netter. Den perfekte vårskikøyringa. Fjedle kadlar og eg lyte gao.

Hugs solkrem i helga!

Har du sjekka vérmeldinga og har du planlagt helga di?  

Me kan melde om fantastiske forhold om dagen. 

Både i langrennsløypene og i nedfartane i Kalvavatni og Rindabotn er det “verdsmeisterføre” seier dei som har vet på det.  

yr.no seier også at dette blir ei framifrå helg.

No er det ikkje lenger bitande kulde i fjellet. Tida er inne for dei flottaste dagane på ski for mange. Kalde netter og bedageleg temperatur på dagen ,er ein uslåeleg kombinasjon. 


Denne helga arrangerer SGNskis ungdomslaurdag. Er du mellom 11-16 år kan du lære nokre nye knep i bakken, med SGN sine teamkøyrarar. Dette er eit særs populært arrangement, og det er begrensa plassar. Denne utgåva er for dei som ynskjer å bli betre i parkkøyring. Les meir og meld deg på her (klikk på teksten):

SGNskis UngdomslaurdagSamstundes går årets tradisjonelle FURBERG Banked Slalom. 

Ein snowboardkonkurranse som er eineståande i sitt slag.  Årets konkurranse er også flytta til meir sentrale strøk, og er soleis meir publikumsvenleg. Denne går føre seg i Rindabotn. Les meir nederst i artikkelen her, eller på Furberg si Facebookside.

Gode løyper

Me preppar som vanleg til Høgehaug og langrennspora på morgonane. I bakkane er det silkeføre og kordfløyel som ventar. Kalvavatni er perfekt for familien no. Toyotatrekket har både hopp og humpeløyper.  Trikkeskinner for fjellski og langrenn i langrennsløypene eller til Høgehaug. Det er jo berre heilt fantastisk digg.

Aldri har det vore meir moro å stå på ski enn neste skitur.

Det er no preppa rundløype via Fjærlandsete til Sumhaug og opp til Høgehaug.

Snøbrua over elva ved Sumhaug er litt tynn, så me ber dykk syne aktsemd ved kryssinga der. Me vil freiste å fylle på snø så ofte me har mulegheit. Turen rundt er no på sitt beste!

Aktivitetar og lenger fram

Olafen kjem kanskje på vitjing i Toyotatrekket laurdag. Han er litt redd sol og plussgrader. Men ein veit jo aldri med den karen der.

Neste veke vert det offisiel opning av Dalalåven. Laurdag 13. april blir ein stor festdag hjå oss.

Kaffeen i Dalalåven startar då opp, Intersport Sogndal med dumpingprisar på skiutstyr (røvarkjøp lovar Bjørn Ness). Barneskirenn med Toyota Sogn og mykje meir, står på planen.

Dalalåven vert open heile påsken, me vil snart presentere aktivitetane og tilbodet der for desse dagane. Me kan love mykje moro! Og “Etter fjøstid” som kva dei i andre land kallar Afterski, er blant anna stikkord.


Me minner om at både Fjellsporthytta og Rolfhytta har  førebels ledig kapasitet heile påska.  Ski in/out,

Knallføre og påskekos. Draumepåske, dette bør du unne deg.   Sjå meir her (Klikk på namn) :


RolfhyttaFjellsporthyttaVel møtt til fantastiske dagar på ski hjå oss, for oppdaterte info i helga følg med på Facebook.

Vel møtt og hugs solkrem !


Mobilfotografi frå Høgehaug torsdag 3. april. For ein røynd sjåar og skilaupar så ser ein både fløyel og trikkeskinner. Det er ikkje måte på kor flott det er no.

Mobilfotografi frå Høgehaug torsdag 3. april. For ein røynd sjåar og skilaupar så ser ein både fløyel og trikkeskinner. Det er ikkje måte på kor flott det er no.Slik står det skrive so han sa. FURBERG BANKED SLALOM no på laurdag. Møt opp, “dassa e galne kara”

Slik står det skrive so han sa. FURBERG BANKED SLALOM no på laurdag. Møt opp, “dassa e galne kara”

Martin Gilleshammer er heise på luftige skiknep. Ynskjer du å bli like god på oppnedfyking og liknandes, anbefalar me at du blir med SGNskis sin skikneplaurdag, om du er mellom 11 og 16 år. De andre får freiste lukka ein annan gong.

Martin Gilleshammer er heise på luftige skiknep. Ynskjer du å bli like god på oppnedfyking og liknandes, anbefalar me at du blir med SGNskis sin skikneplaurdag, om du er mellom 11 og 16 år. De andre får freiste lukka ein annan gong.

JA. Det snør tett !

Søndagen blir bra !

Me er i gang med å preppa bakkane no på laurdagskvelden og dette lovar bra! Me treng framleis litt tid på oss for å få opne opp att nedfartane i Hodlekvetrekka. Regnet på fredag laga opne elvar i denne delen av anlegget, men i Rindabotn og i Kalvavatni er det no flotte løyper. Hodlekvetrekket vil derfor berre vere ope for at folk skal komme seg opp til resten av anlegget.

PS. Me har problemer med dei to nye web kamera våre. Dei taklar rett å slett ikkje all pågangen :-) Sognenett er på saken og vil finne ei løysing på dette i løpet av kort tid ! nett no er Rindabotn kamera nede, me skal få det opp i morgon tidleg.

Vel møtt til ein flott dag i bakken !

Velkommen til kaldare vær og skidag med Sognenett

Etter to dagar med regn er det på laurdag og vidare utover heldivis meldt kaldare. Regnet de to siste dagane har gitt oss store utfordringar med neste del av Hodlekvetrekket. Me kjem derfor til å stenge nedfartane i Hodlekvetrekket. Du kan framleis ta trekket opp, men du må kjøre ned via Kalvavatni og ned til Rindabotn. Derifrå må du ta fjelløypa ned til Sil-hytta.

Me vel å halde oppe Hodlekvetrekket slik at me kan sikre logistikken i anlegget særleg med tanke på dei som bur i hyttene.

Sognenett inviteret til skidag i Rindabotn og saman med Tonje Norheim lagar dei til aktivitetar i Toyota trekket. Påmelding få kl 11.00 Slalomkonkuransen byrjar kl 12.00 - hopp ca kl 13:15 Det berre å møte opp for alle som vil. Alle som deltek får ein liten premie :-)

Sognenett inviterer til skidag på laurdag 30. mars - tilbod: kr 100 for dagskort på nett !

Sogndal skisenter samarbeider med Sognenett om skidag på laurdag.

Dermed kan du kjøpe dagskort på nett for kr 100,- Bruk kampanjekode: SOGNENETT .

Trykk her og vel PROMO


Tilbodet gjeld berre om du kjøper kortet på nett.

Barnetrekket er gratis for alle denne dagen !

Tonje Norheim organiserer aktivitetane og Olafen er sjølvsagt med på moroa !

Det blir både slalåm konkurranse, hoppkonkurranse, kasteball konkurranse, grilling, saft frå Lerum, rett og slett mykje leik og fantastisk moro !

Så ta med dine håpefulle og bli med.

Kva med premiar tenker du?

Jada, Sognenett stiller med deltakarpremie, og sjølvsagt får borna som deltek på seg startnummer. Det er alltid stas.

Vel møtt til ein god gamal skidag der meistringsfølelse leik og moro står i fokus.


Les meir på Sognenett sine sider her: SOGNENETTNysnø og helg!

Denne veka har me fått 25-30 cm påfyll totalt med nysnø.

Det gjorde særs godt.

Det har vore draumedagar på både bort og nedover ski for dei som har hatt anleding til å komme seg ut denne veka. Me ser på Yr.no at helga kan også bli heilt ok.

Me preppar sjølvsagt til Høgehaug, og langrennsløypene. Desse skal vere klare når du kjem på vitjing frå klokka 10.00 laurdags morgon.

Bakkane skal også ha cordfløyelen flott linja opp til deg seier trakkemaskinsjåførane våre. 

Denne helga har me opent 10.00 -16.00 

Fredag er det også kveldskøyring i Hodlekve frå 18.00 -21.00

SIL-hytta står med vidåpne dører og ynskjer deg velkomen for ei vafle og meir. 

Skibussen går frå Sogndal Skysstasjon kl. 11.00 med retur frå Rindabotn kl. 16.00. Den stoggar også lenger nede på stoppsignal. 

Me kryssar fingrane for at langtidsvarselet sler inn, då blir det ein aldri så liten laussnøbonanza neste helg, så følg med.

I helga kjem SGNskis på vitjing.

Dei køyrer ei ny runde med suksessarrangementet Ungdomslaurdag.

Eit arrangement for dei minste råskallane mellom 11-16 år som vil bli betre på ski utanfor løypene.

Det er fortsatt nokre fåe plassar att på kurset, les meir på SGN sine heimesider  her: SGNskis.com

Ledige hytter.

Ynskjer du å bu ei helg på på fantastisk flotte hytter i Sogndal Skisenter, så er der fortsatt ein del ledige datoar framover. Du finn di draumehytte her: Airbnb


Me minner også om at laurdag 30. mars kjem Sognenett på vitjing. Det blir ein av sesongens høydare for dei minste. Sognenett lovar leik og moro i Rindabotn, og stiller med premiar, konkurranse. Med seg på laget har dei fått Lerum.

Så hald av datoen 30. mars. Meir info kjem fortløpande.


God helg til deg,

Og du? Du er hjarteleg velkomen til oss denne helga også.


Are Moniz Wergeland braut lydmuren ned Rindabotn tidlegare i veka. Foto: Janni Røssevold)

Are Moniz Wergeland braut lydmuren ned Rindabotn tidlegare i veka. Foto: Janni Røssevold)


LAUSSNØEKSPRESSEN RULLAR I HELGA

LAUSSNØEKSPRESSEN GÅR I HELGA !

Det er endeleg gode forhold borte i skogen seier speidarane våre.  Me kan ikkje love den absolutt djupaste dagen. Men når Per Øvreseth seier me skal køyre buss, så gjer me det. 30-40 cm. er nok innafor.

Laussnøbuss enkeltbillett 70,-

Laussnøbuss dagskort 100,-

Laussnøbuss helgekort 150,-

Du kjøper billett på bussen. 

=========

Start tid frå Selseng - (tidene er tentative) - Ved full buss går bussen kontinuerlig 

Laurdag og sundag 

12:00 13:30 14:30 15:30

Me minner om:

Skredfare, og at all ferdselt utanfor preparert område er på eige ansvar. Ikkje gå ut i vegen men ta deg fram opp på brøytekantane til nærmaste busslomme.


LAUSSNØBUSSEN OG TRAFIKKTRYGGLEIK

Laussnøbussen er i full drift denne helga, laurdagen kjørte me delvis med to bussar. 

Langs riksveg 5 er det mykje trafikk og fartsgrensa er 80 km/t.  For å ungå farlige situasjonar ber me derfor alle om å ta førehandsreglar:  

 • Gå opp på brøytekantar til nærmaste busslomme, bussen stoppar kun i desse.

 • Ikkje gå ut i vegbana når de står på busslommene og ventar !

Aktiv laurdag med speidaren

Speidaren har tradisjon med ei samlingshelg i Hodlekve kvar vinter. I år ingen unntak.

Laurdag 9. mars inviterer dei til skiskyting, kaffi og saft.

Lavvoen er også sjølvsagt på plass bak SIL-hytta.


Skiskytinga vert som tidlegare borte ved langrennsstadion. Alle som vil kan få prøva seg, både gamal og ung. Er du den mest treffsikre?


Med kveik i bålpanna, kaffi og saft er det muleg for ein god prat utanfor SIL-hytta. Raude Krossen og speidaren har også noko på gang.


Vel møtt!

Helsing

Speidargruppa


Miniskiskyting er populært. Er du den nye Bjørndalen ellerFlatland?

Miniskiskyting er populært. Er du den nye Bjørndalen ellerFlatland?
Lengre dagar meir vinter - Snart helg!

Har du sett, mars månad allereie.

Det betyr lengre dagar med lys. Ein rekk så mykje meir.

Ein treng ikkje rase ut dørene grytidleg for å nytta dagslyset om ein skal på skitur. 

For på ski må ein jo. Det er jo vinter endå. I allefall her hjå oss. Her er det full vinter. Herlege dagar.

Denne veka har me, og får me, påfyll av herleg nysnø. 

Skal me tru på yr.no så får me fyllt på snøkontoen med ei god knehøgd ferskvare ovanfrå.

Laurdag ser ut til å bli ein særs flott dag på ski. Nysnø på plass, sol og herlege minusgrader. 

Meldingane frå folk som har vore i fjellet seier at ein finn mykje god snø om dagen. Berre å leite på rette stadene og passa seg i bratta. Varsom.no gjev ein god peikepinn som eit godt utgangspunkt når ein skal planlegga tur.

Til helga er alle bakkar opne 10.00 -16.00 og det er knall forhold.

Me preppar fjelløype til Høgehaug, og langrennsløypene. Særs gode forhold også her.

Søndag vert det skirenn. SSF Cupen langrenn som opprinneleg skulle gå i i Hyen er flytta til Hodlekve, grunna snøtilhøva, LES MEIR HER: SSF CUP

Skibussen går frå Sogndal Skysstasjon kl 11.00 med retur frå Rindabotn kl. 16.00, den stoggar også lenger nede på stoppsignal.

Vafler og kakao i SIL-hytta er eit must. I Rindabotn finn du eit framskutt pølseKO hjå Vetle Lisebu.

Nokre av hyttene har også ledig kapasitet til helga.

Kva som er tilgjengeleg finn du her: airbnb

Ein fjelltur mot Høgehaug er aldri feil. Per Odd´s turtips nummer ein: Ta alltid med nok sjokolade (Foto: Håvard Nesbø)

Ein fjelltur mot Høgehaug er aldri feil. Per Odd´s turtips nummer ein: Ta alltid med nok sjokolade (Foto: Håvard Nesbø)

Martin Gilleshammer nyttar alltid nysnøen fullt ut ( Foto: Håvard Nesbø)

Martin Gilleshammer nyttar alltid nysnøen fullt ut ( Foto: Håvard Nesbø)

Pangstart for nytt hyttefelt

8 av 15 tomter gjekk første månaden

I Januar 2019 la Sognefjorden Utvikling ut det fjerde hyttefeltet i Rindabotn for sal.

Det vil seia at  i feltet som består av 15 hyttetomter vart over halvparten bokstaveleg talt rivne vekk. Ein over snittet god start på eit nytt år.

Lenger oppe i fjellsida. 

– Det er eit flott og solrikt område som no er opna opp. Utsikta  er vakker. Så det er ikkje rart at me fekk ein god start på dette feltet. Me nærmar oss no 110 selte hyttetomter totalt. Samstundes som ein har fått på plass Dalalåven, så byrjar det verkeleg å ta form. Dette er berre moro. Dette syner også at me er eit attraktivt område. Eventyret held fram her i Hodlekve, dette er berre starten. Framtida blir spennande, seier Jomar Haukås i Sognefjorden Utvikling (SU)


Med fortsatt auke i tomtesal gjev dette også synergiar for framtidig drift av Sogndal Skisenter.

Sjølv om hyttebygginga og skisenteret er to separate ting så gjer det eine det andre betre. Det er litt som hand i hanske.

– Når me får selt fleire hyttetomter så legg me samstundes inn meir midlar i utviklinga av skisenteret.

Me er komne godt igang. I framtida vil det jo komme endå nokre fleire skitrekk. Ein vil få utbetra eksisterande bakkar. Samt ein vil tilrettelegge for aktivitetar også på sommartid, seier Haukås, som legg til.

– Hodlekve skal ha eit tilbod heile året. Her skal vere noko for dei absolutt fleste.  Utan eg skal gå i detalj så veit eg at skisenteret har spenstige og spennande prosjekt på gang. Me skal nok aldri bli størst. Men me skal bli veldig gode på det me har.


Berre så langt i 2019 så utgjer tomtesalet ein omsetnad på10 millionar kroner.

Sidan utbygginga starta er tala endå meir imponerande seier Haukås.

– Den totale omsetnaden sidan me startar nærmar seg no fort 500 millionar.  Hodlekve skulle bli det nye Campus. Store ord sa mange. Men sjå på tala, no er jo me snart der.  Dette gjev ringverknader for heile regionen.


I byrjinga av utbygginga var det mange lokale som heiv seg på å bygde seg hytte i Hodlekve. 

No ser ein at det er  stadig fleire «langvegsfarande»  som vel området som sin andre heim.

– Me ser ein stor auke frå Bergensområdet, frå Sunnfjord og frå Austlandet. Det som gjer det meir attraktivt er jo auke i aktivitetstilbodet. Nytt barnetrekk, Dalalåven, forbetring av eksisterande anlegg og at me har langsiktig planar, avsluttar Haukås.


Positive synergiar

Synergiane gjev seg mykje sjølv. Auka omsetnad for handel og næring, auka omdømebygging. Under byggjeprossessane så blir mykje jobb lagt til lokale entrepenørar. Det kjem inn meir midlar til utvikling av skisenteret. Ein får betre løyper og skibakkar når ein får råd til å utbetre desse. Ein gjer grep for å skapa aktivitetstilbod for heile året. Til dømes turløyper, sykkelløyper, aktivitetspark og serveringsstad.

– Det er ein vinn vinn situasjon dette. Når SU sel tomter så får me også meir midlar inn til drift og utvikling. Me har eit bra skianlegg i dag. Men me vil sjølvsagt bli betre. Av det som me allereie har står det att ein god del arbeid. Til dømes planere utbetre eksisterande bakkar. Forbetre “svake punkt”. Ei betre tilrettelegging. Byggje produktet vårt meir heilheitleg. Også sommarstid. Me ynskjer folk i anlegget heile året. Me har fleire sykkelstiprosjekt på gang i anlegget no. Alt frå lågterskel for dei minste, til meir beint-ned for garva downhillsyklistar. Dette er mellom anna kva midlane som blir vidareført til oss, vert nytta til. Forklarar dagleg leiar i Hodlekve, Per Odd Grevsnes.

Fleire hytteeigarar har allereie starta med utleige av hytter når dei sjølv ikkje nyttar dei.

Det er ein markant auke i reiselivet. Også blant tilreisande utanlandske gjester. Som reiselivsdestinasjon er det Hodlekve viktig for regionen.

– Utleige av hyttene er ein raskt veksande marknad. Hytteeigarane vel sjølv periodar dei leiger ut. Fleire har fullbooka så og seia heile vintersesongen. Me snakkar nok allereie no om ei dobling frå fjoråret, seier Grevsnes.

Ynskjer å samla utleigehytter på felles portal

Med utleie legg han at det er på privatmarknaden. Dei fleste hyttene som er til utleige er det utleigarane sjølve som driftar gjennom portalar som Airbnb og finn.no

– Men det er ei klar målsetting for oss å samle alt på ein felles digital portal. Der skisenteret kan vere ein formidlar. Saman med reiselivsaktørar som Visit Sognefjord og fjordnorway er det muleg å koble det heile saman som eit totalt reiselivsprodukt. Dette er noko me jobbar med no, forklarar han.

Grevsnes utdjupar at med ei samhandling kring bookingtenester og utleige. Kan ein tilby ein endå meir komplett pakkeløysing.

– Når me har fått ei bookingteneste opp å gå. Kan me i tillegg tilby utvask, utleigeski og utstyr levert rett på hytta i ei og same bestilling, lettvint frå våre eigne nettsider. Samme med matvarer og catering. Me veit at dette fungerer særs godt hjå andre skidestinasjonar. Så kvifor skal det ikkje fungere her. Ein må tenke på at dei fleste som kjem på besøk, kjem i helgane. Då vil ein ikkje stresse unødvendig. Det å koma til duk å dekka bord er noko mange er særs nøgd med.

Nokre tenester er på plass

Intersport Sogndal er allereie klare. Med etableringa i Dalalåven, kor ein finn skiutleige og sportsbutikk er det no muleg å få henta ut, eller levert utstyr rett på hytta. Av varer Intersport ikkje har i Dalalåven så leverer dei dette på særs kort tid frå hovudbutikken i Sogndal sentrum.

Det same kan seiast om cateringdelen. Kafé Krydder står for den daglege drifta av kiosk og café i Hodlekve og Rindabotn. I tillegg leverer dei catering til hytter på bestilling.

Noko er på plass, mykje står att. Men ein er absolutt byrja på vegen inn i framtida.

Her kan du lese meir om kva hyttetomter som er ledige: TOMTEKART

Her kan du kontakte tomteutbyggjar: HYTTEFELT

Skisenter i vekst. (Foto: Håvard Nesbø)

Skisenter i vekst. (Foto: Håvard Nesbø)

Nytt hyttefeilt. (Foto: Håvard Nesbø)

Nytt hyttefeilt. (Foto: Håvard Nesbø)

Margareth og Rune gav kvarandre sitt ja i skibakken

Det spørst om ikkje  familieløypa i Kalvavatni no må bli døypt om til bruresløret.

For kven hadde vel trudd at  den familievenlege alpinbakken skulle bli arena for eit bryllup.

Historia er like flott som ho er sann.

Familien Østervold Tøkje frå Os utanfor Bergen, har saman med veneparet Marie Bruarøy og Per Henrik Lunde Bruarøy, dei fire siste åra lagt vinterferieveka si til Hodlekve.

 For det er her i Hodlekve dei trivst.

Lang vekk frå mas og tjas. Som dei seier sjølve, det er her dei finn roen.

– Me likar oss veldig godt  i Hodlekve. Her finn me lett ro, alt er nært, og naturen er fin. Borna styrer seg mykje sjølve utan at ein treng å overvake dei heile tida.  Det er mykje meir avslappa her enn i dei verkelege store skianlegga, seier brura, Margareth Østervold Tøkje. 


At giftarmålet skulle stå i skibakken blei planlagt no i januar. Tirsdag 26. februar skulle bli den store dagen.

– Du veit, ho har no masa om dette i mange år no. So hadde me jo faktisk «presten» med oss på tur. Me ville ikkje gjera so mykje ut av det. Heilt enkelt. Då var det lett å berre få det gjort no i vinterferien, fortel brudgommen Rune Tøkje.


Marie Bruarøy er varaordførar i Os kommune, og jobben som vigslar tok ho på strak arm. Når planen var lagt fata dei tak i driftsleiar i Hodlekve, Kim Andre Navarsete. Som sjølvsagt stilte parat når han fekk høyre kva som var på gang.

– Først må eg seia at dette her er heilt klasse. Det er jo heilt fantastisk. Når nokon vel å gifta seg ein plass så er det ofte for at plassen er spesiell for dei. At nokon vel å gifta seg midt i skianlegget vårt. Det er jo faktisk ganske så stort. Eit betre prov på at folk trivst kan ein vel ikkje få. Så me stiller jo sjølvsagt opp på slike ting.


Kim Andre har røynsle med mykje, men kanskje ikkje akkurat brylupp.

Men driftsgjengen i skisenteret har vore ute ein vinterdag før.

– Eg utnevnde Kurt Ove Vikheim som bryllupsrepresentant og ansvarleg frå skisenteret si side. Er det nokon som har greie på slikt så må det vere han. Det er jo klart  me måtte jo frakta litt utstyr og diverse opp bakken. Så då vart Vikheim sjåfør. Om det finst slike sjåførkurs til bryllup så er det noko eg vurderar å sende han på. Dette kunne me gjort mykje meir av. Veldig artig og ei stor tillitserklæring eller skal me sei kjærleikserklæring til skisenteret, fortel Navarsete.

Han legg til at det var ikkje uventa at det var Margareth og Rune det skulle bli, når det først skjedde.

– Eg kjenner jo etter kvart godt til den flotte buketten frå Os. Smilande og ein oppriktig munter gjeng.  Det er nok stereotypane av ein perfekt gjest. Folk som kjem for å kosa seg, slappar av og har det moro. Slikt smittar. Eg er utruleg glad for at dei kjem tilbake til oss år etter år. Vinterferiveka er ikkje over endå, og dei har allereie gitt beskjed om at dei kjem neste år. Slikt varmar eit driftsleiarhjarte.


For dei nygifte er Hodlekveområdet ei vinterperle. No er det blitt ein plass som dei tek med seg resten av livet.


52961297_400350073843586_6374998160493772800_n.jpg

Write here…

20190226-DSC08487 2.jpg
53323513_390928631699754_5938171674066157568_n.jpg

Flotte vinterdagar i anmarsj

– Dette er litt av ein løgen vinter du?

Ja, aprilsnø i februar.

Mildvérsrekordar ved kysten.

Men me har fortsatt vinterlege forhold hjå oss, heldigvis.

No er det minusgrader på nettene, snøen frys til og blir hard. Dette gjer til at driftsleiar Kim Andre og gjengen får preppa skikkeleg.

– Lysløypa blir preparert kvar dag, som vanleg. Høgehaugløypa og “10 kilometeren” vert preppa opp til torsdags morgon, då er det meldt kanonvér, eg vil tru ein dag det vert særs flott å koma seg til fjells, seier han.

Når det er preppa langrenn og fjelløyper kan du sjå oppdatert her: Skisporet.no

Langrennsløypene våre held seg bra, og betre blir det når det no er meldt kaldare til helga.

– Det er gode forhold i langrennsporet no. I alpinbakkane er det for å vere ærleg litt ymse, men ein finn flott skikøyring også her.

I Rindabotn går både Holentrekket, og Toyota barnetrekk. I Kalvavatni er familieløypa inne i ein strøken periode. Perfekte forhold der oppe om dagen. Berre å ta turen. Me har stengt ned pomatrekket i Hodlekve og barnetrekket der inntil vidare, då det er særs tynn sole. Dette ligg jo lenger nede, og er litt meir eksponert for mildvér og regn, som har vore litt av tidlegare, oppsummerar han.

Sjølv om me tek ei pause i Hodlekvetrekket og kveldskøyring, så er det berre å “gønna pao” i Rindabotn.

Me har ope kvar dag 10.00 - 16.00 også denne veka. Og i helga sjølvsagt.

Ein finn fortsatt ledige hytter for utleige om ein ikkje har gitt opp vinterdraumen for i år. Den er ikkje så langt vekke. Distansen frå der du er til Rindabotn, så har du det.

Sjå etter draumehytta di her: AIRBNB

Me har også fått opp to nye interweb kamera, som syner levande bileter i sanntid.

Dei kan du sjå her: WEB CAM

Me ynskjer velkomen til vinterglade skidagar i Sogndal Skisenter.

Fjedle kadla og eg lyte gao!

Sjelefred på Høgehaug, utsyn mot Fjærlandsete, Skriki, Bleia og Storhågen.

Sjelefred på Høgehaug, utsyn mot Fjærlandsete, Skriki, Bleia og Storhågen.

Nye web camera og påskesnø i Rindabotn

Me skriv februar. Ikkje ofte me kan tilby påskeføre og slush føre på denne tida av året. Føret er altså heilt ok, men enkelte stadar byrjar det å bli veldig tynt. Me kryssar fingrane på at mars og april vert gode snømånadar !

Inntil det skjer kosar me oss i slushen i Rindabotn og Kalvavatni.

Som de kanskje har lagt merke til har me no to live kamera på nettsidene våre :-)