Langrenn


Informasjon om Sogndal IL Langrenn finner du Her! 

Løypeoppkøyring – plan 2016/2017 er ikkje klar. 

Sogndal Skisenter ønskjer å legge til rette for gode skiopplevingar også denne sesongen.  Me skal snakke med dei ulike brukarane og vonleg finne fram til løysingar som gjer at me kan halde fram med å trakke langrennsløypene som før. 

 

Slik var planen i 2015/2016: 

HELG:Planen er at løypene skal vere klare til kl. 10.00, men ved snøfall blir vi ikkje klare før kl. 10.30.

5 km langrenn (øvre) Laurdag og søndag frå kl. 10.30

Oppkøyring av tur- og langrennsløyper t.o.m. påske: Starter når det er fryst på vatn og sikkert å køyre trakkemaskinen.

Høgehaug Laurdag – søndag frå kl. 10.00.

Vardafjell Laurdag og søndag frå kl. 10.30.

VEKE:Lysløypa Måndag – fredag frå kl. 16.00, laurdag og søndag frå kl. 10.30.

 

FERIER;

Rundt Fjærlandsete Vinterferie 13.02 -21.02: Etter vêrtilhøve med snøscooter/

Vardafjell Laurdag og søndag frå kl. 10.30.

Vinterferie 13.02 – 21.02: Kvar dag frå kl. 10.30 (også lysløypa)

Påske 19.03 – 28.03: Kvar dag frå kl. 10.30.

 

Ved stort snøfall kjem det spørsmål om å køyre løypene meir enn ein gong for dagen. Men grunna

sikkerheita til brukarane, kan vi ikkje å ha maskiner i løypenettet samtidig med skifolket.

Vil du bidra med støtte til oppkøyring av langrenns- og turløypene?

Skisenteret brukar mykje tid og ressursar for å få til gode løyper. Som for tidlegare sesongar er det

mogleg å bidra med ei frivillig støtte til preparering av løypene. Du avgjer sjølv beløpet, men ein

passeleg sum kan vere kr 500,- for dei som nyttar løypene av og til, og 1000,- for dei som nyttar løypene regelmessig. 

Bankkonto til Sogndal skisenter drift A/S: 3720 07 26341 "mrk langrennsløyper".

Skikarusell 2017

Bli med på spennande poengsanking med skikarusellkort. Det å samle poeng er god motivasjon for å få med barna på fine skiturar.

Me startar salet av skikarusellkort i SIL- hytta den rett over nyttår. Kortet kostar 150 kroner. Kart og anna informasjon om karusellen vil vera klar tysdag xx.01.16. Dette kjøpast i kafeen i SIL-hytta.