Sil-Hytta


Overnatting på SIL-hytta .

Tidlegare vart SIL-hytta mykje nytta til overnatting for skuleklassar og liknande.  No er bruken av SIl-hytta endra og store deler av andre etasje er teken i bruk til kontor.  Me leiger derfor ikkje lenger ut hytta til overnatting. 


Dag og kvelds leige

Gjennom vintersesongen er hytta i bruk som serveringslokale. Me leiger ut hytta til rolige samkome utan om opningstid. 

For at me skal leige ut hytta må det vere ein ansvarleg person som er over 25 år og som er tilstades under arrangementet.

Arrangement:
5000 kr. 

1/2 dag:
500 kr.

Heil dag:
1000 kr.

Kafe Krydder leverer mat for selskap eller mindre selskap. Lokale råvarer og god heimlaga mat.

Ta kontakt for et godt tilbod!  Sjå her!

Ta kontakt med Lise Sundberg for booking: 908 43 828

Vask:
1500 kr.