Skibuss

Skibussen går i frå Sogndal sentrum ( skysstasjonen) og til Hodlekve laurdag og sundag.
 

Laussnøbussen

Laussnøbussen går i rute frå Sogndal skisenter opp til Selseng. Bussen hentar opp skikøyrarar på holdeplassane langs vegen og tek deg attende til skisenteret
Laussnøbussen går i helgar og ferieveker når det er i skogen det skjer. Me annonserer dette på nettet.