Skibuss

Skibussen går kvar laurdag og søndag.
Skibussen går fra Sogndal Skysstasjon kl 11.00
Med Retur fra Rindabotn kl 16.00
Den stoggar også lenger nede (Hodlekve) ved stoppsignal.
 

Laussnøbussen

Laussnøbussen går kun når vi har fått skikkelge dump. Følg med på Facebook og instagram for fortløpande oppdateringar.
Laussnøbussen går i rute frå Sogndal skisenter opp til Selseng. Bussen hentar opp skikøyrarar på holdeplassane langs vegen og tek deg attende til skisenteret.


Laussnøbussen går berre i helgar og ferieveker når det er i skogen det skjer. Me annonserer dette på nettet.

·        Laussnøbuss               enkeltbillett                    70,-
·         Laussnøbuss               dagskort                         100,-
·         Laussnøbuss               helgekort                        150,-

 Du kjøper billett på bussen.
=========
Start tid frå Selseng - (tidene er tentative) - Ved full buss går bussen kontinuerlig 

Laurdag  og sundag 
12:00 13:30 14:30 15:30