Skibuss

Det går ikkje skibuss i påska

I år har skibussen vore langt betre brukt enn tidligare år. No tek bussen pause fram til neste sesong.

Skibussen går i frå Sogndal sentrum. Startar på Helgheim så Gravensteinsgata via Skysstasjonen og til Hodlekve laurdag og sundag.
Første skibuss går den 6. Januar 2018
Pris kr 50,-
 

Laussnøbussen

Laussnøbussen går i rute frå Sogndal skisenter opp til Selseng. Bussen hentar opp skikøyrarar på holdeplassane langs vegen og tek deg attende til skisenteret.


Laussnøbussen går berre i helgar og ferieveker når det er i skogen det skjer. Me annonserer dette på nettet.

·        Laussnøbuss               enkeltbillett                    70,-
·         Laussnøbuss               dagskort                         100,-
·         Laussnøbuss               helgekort                        150,-

 Du kjøper billett på bussen.
=========
Start tid frå Selseng - (tidene er tentative) - Ved full buss går bussen kontinuerlig 

Laurdag  og sundag 
12:00 13:30 14:30 15:30