Skipass - salet startar den 16 oktober 2017


KJØP HEISKORT ONLINE

 Prisar 2017/18 . -  eigne prisar på sesongkort i kampanjeperioden frå 16/10 til  12/12 - 2017

Ordinære prisar :

Fleirdagskort valfrie dagar

  • 4. klassingar i Sogn får gratis sesongkort om dei har med eige keycard (70,-). Ta med dokumentasjon på fødselsdato. 
  • Barn under 7 år eller som går i 1. klasse  køyrer gratis ved bruk av hjelm. Gratis utlån av hjelm i Skipass.
  • Skikort er kun gyldig den sesongen dei vert kjøpt. Klippekort kan ikkje nyttast neste sesong.
  • Familiekort kan kun kjøpast samla.
  • Grupper på min. 20 personar får rabattar på 20% på dags- og kveldskort forutsett samla bestilling min. 2 dagar før og samla betaling. 
  • Alle kort er personlege og kan ikkje overdragast til andre.
  • Mista sesongkort vert erstatta mot kr. 150,-
  • Ved driftsstans vert korta ikkje erstatta.
  • Årskort kan ikkje nyttast til skulekøyring og andre arrangement utanom ordinær opningstid.

 Sognapass - to anlegg: Sogndal skisenter og Sogn Skisenter