KJØP HEISKORT ONLINE

 Prisar 2018/19

Fleirdagskort valfrie dagar

  • 4. klassingar i Sogn får gratis sesongkort om dei har med eige keycard (70,-). Ta med dokumentasjon på fødselsdato.

  • Barn under 7 år eller som går i 1. klasse køyrer gratis ved bruk av hjelm. Gratis utlån av hjelm i Skipass.

  • Skikort er kun gyldig den sesongen dei vert kjøpt. Klippekort kan ikkje nyttast neste sesong.

  • Familiekort kan kun kjøpast samla.

  • Grupper på min. 20 personar får rabattar på 20% på dags- og kveldskort forutsett samla bestilling min. 2 dagar før og samla betaling.

  • Alle kort er personlege og kan ikkje overdragast til andre.

  • Mista sesongkort vert erstatta mot kr. 150,-

  • Ved driftsstans vert korta ikkje erstatta.

VIL DU VERE PÅ SPLEISELAGET, SÅ SKAL VI HALDE FRAM MED Å LEVERE GODE LØYPER!

Vipps oss kr. 200,- om du er brukar av fjelløypene og kr. 500,- om du er fast brukar av langrennsløypene ein dag i veka, kr. 1000,- om du er her oftare.

Kontonr. 3720 07 26341, merk med løyper

eller Vipps til 85540

 

 

 Sognapass - to anlegg: Sogndal skisenter og Sogn Skisenter