Tomter til sals


27 nye tomter i byggetrinnn III ute for sal

Om utbyggjar

Det er selskapet Sognefjorden Utvikling AS som står for utviklinga av Hodlekve-området i Sogndal. Planen er å utvikle ein heilårleg ferie- og fritidsdestinasjon. Eigarar av selskapet er Grendahl Holding, familien Schage, Even Hegbom og Jomar Haukås. Bortsett frå Haukås er dette dei same investorane som står bak utbygginga i Myrkdalen. 

 

Tomter

I dag er det regulert 330 tomter i området. Vidare er me i gang med ein områdeplan og siktar mot 550 einingar.  Tomtestorleik varierer frå ca. 500 – 1700m2. Prisen varierer frå kr 850 000 til kr 1 050 000.

Vi er godt i gang med salet i byggetrinn tre. Her la vi ut 27 flotte tomter hausten 2016, og har me framleis flotte tomter til sals.

 

 

Sjå tomtekartet og klikk på tomtene.