Tomter til sals


27 nye tomter i byggetrinnn III ute for sal

Foto: Håvard Nesbø. Det nye tomtefeltet i Rindebotnen ligg fint til ovanfor den nye heisen.

Om utbyggjar

Det er selskapet Sognefjorden Utvikling AS som står for utviklinga av Hodlekve-området i Sogndal. Planen er å utvikle ein heilårleg ferie- og fritidsdestinasjon. Eigarar av selskapet er Grendahl Holding, familien Schage, Even Hegbom og Jomar Haukås. Bortsett frå Haukås er dette dei same investorane som står bak utbygginga i Myrkdalen. 

 

Tomter

I dag er det regulert 330 tomter i området. Tomtestorleik varierer frå ca. 500 – 1700m2. Prisen varierer frå kr 600 000 til kr 1 050 000.

Vi har att to ledige tomter frå første og andre byggetrinn, og no er vi er godt i gang med salet i byggetrinn tre. Her la vi ut 27 flotte tomter hausten 2016, og har selt 9 allereie. 

 

 

Sjå tomtekartet og klikk på tomtene.