Tomter til sals


27 nye tomter i byggetrinnn III ute for sal

Foto: Håvard Nesbø. Det nye tomtefeltet i Rindebotnen ligg fint til ovanfor den nye heisen.

Om utbyggjar

Det er selskapet Sognefjorden Utvikling AS som står for utviklinga av Hodlekve-området i Sogndal. Planen er å utvikle ein heilårleg ferie- og fritidsdestinasjon. Eigarar av selskapet er Grendahl Holding, familien Schage, Even Hegbom og Jomar Haukås. Bortsett frå Haukås er dette dei same investorane som står bak utbygginga i Myrkdalen. 

Tomter

I dag er det regulert vel 300 tomter i området. Tomtestorleik varierar frå 500 – 1700 m2. Prisen varierer frå kr. 750 000 til kr. 1 300 000. Det er framleis ledige tomter i alle priskategoriar. Anleggsarbeidet er godt i gang og snart er tomtene byggeklare.

Dei fleste tomtene i byggetrinn I og II er allereie selde. No legg vi 27 nye tomter i byggtrinn III ut til sals. Desse ligg i Rindabotn.

I