Tomter TIl SALS

Fram til no er det detaljregulert 151 tomter i tillegg til 20 leilegheiter i Hodlekve. Den opprinnelege reguleringsplanen frå 2007 var på 330 tomtar. Saman med kommunen og skisenteret jobbar me med ein områdeplan og siktar mot 750 – 1000 bueiningar (hytter/leilegheiter). 

I feltet Rinden (byggetrinn 4) la me ut 15 tomter ved nyttår. Vi har framleis ledige tomter i dette feltet. Sjå tomtekart under.

Tomtekart Rinden 

T102 T103 T104 T105 T106 T111 T108 T112 T109 T113 T110 T114 T107 T115 T116
 

I feltet Rindabotn 2 har vi framleis 3 ledige tomter til pris kr 950 000. Sjå tomteplan under.

Tomtekart Rindabotn 2 

19/196 SELD Tomta er solgt

Tomteplan 


T 74 SELD  
T 80 SELD  
 T 86 SELD   
T 92 Ledig
T 98 seld

T 75 SELD
T 81 SELD  
T 87 seld
T 93 SELD  
T 99 SELD  

T76 seld  
T 82 SELD    
T 88 Ledig  
T 94 SELD    
T 100 seld

T 77 seld
T 83 SELD  
T 89 seld
T 95 SELD  

T 78 seld
T 84 SELD
T 90 Ledig
T 96 seld  

T 79 SELD
T 85 SELD
T 91 seld
T 97 seld


Velkomen til visning

Gratis heiskort til heile familien for dei som er med på visning. Ring Jomar Haukås for påmelding. Ta kontakt med oss, og vi arrangerar visning når det høver best for deg.

Avtale visning og meir informasjon

Sognefjorden Utvikling as v/ Jomar Haukås
Mobil: 900 21 777
E-post: tomt@hodlekve.no