Alpint

 
 

Barnetrening 

Sogndal IL alpin startar opp med barnetrening tysdag den 17 .januar kl. 18.00.
Treningane vil vere kvar tysdag i barnetrekket mellom kl. 18.00 - 19.30.
Oppmøte ved SIL hytta.

Treningane er for born frå 5 år og oppover.
Borna må ha eige skiutstyr eller ein kan leige i SIL hytta.
Hjelm er påbode.

Om bornet ikkje greier å ta heis åleine, må bornet ha med seg ein voksen på trening til ein meistrar dette. Den voksne bidreg med hjelp til på, opp og av heisen.
Om bornet ikkje kan stå i bakken åleine, må ein voksen vere med som medhjelpar på treninga til bornet meistrar dette. Vi vil rettleie den voksne slik ein kan øve med bornet utanom treningane.

Treningsavgift kr 600.- pr.born. Dei to første treningane er gratis.

Velkomne til kjekke treningskveldar med SIL alpin.