Kjøp heiskort online

 
 

 Prisar 2019/20

 1. Alle kort er personlege og kan ikkje overdragast til andre.

 2. Barn under 7 år eller som går i 1. klasse køyrer gratis ved bruk av hjelm. Gratis utlån av hjelm, så langt lageret rekk, i Skipass.

 3. Skikort er kun gyldig den sesongen dei vert kjøpt. Klippekort kan ikkje nyttast neste sesong.

 4. Familiekort kan kun kjøpast samla.

 5. Grupper på min. 20 personar får rabattar på 20% på dags- og kveldskort forutsett samla bestilling min. 2 dagar før og samla betaling.

 6. Mista sesongkort vert erstatta mot kr. 150,- Mista heiskort vert ikkje erstatta med mindre det er kjøpt online.

 7. Kveldskøyring er inkludert i fleirdagarskort.

 8. Billettar som ikkje blir brukt pga dårleg ver, føre eller teknisk feil som straumbrot ect vert ikkje refundert. Ved driftsstans vert korta ikkje erstatta.

 9. Heiskort er personleg og kan ikkje overdragast til andre.

 10. Ved misbruk eller brot på dei alpine løypereglane blir kortet inndratt.

 11. Sogndal skisenter Hodlekve nyttar key card system. Key card kjøper du i billettluka og kostar kr 70,-. Dette er eit personleg kort som du også kan bruka i andre skianlegg. Kortet vert ikkje refundert

 12. 4. klassingar i Sogn får gratis sesongkort om dei har med eige keycard (70,-). Ta med dokumentasjon på fødselsdato.

 13. Kveldskøyring er inkludert i fleirdagarskort. Valfrie kort vert trekt ein dag på kveldskøyring dersom kortet ikkje har vorte nytta tidlegare på dagen.

 Sognapass - to anlegg: Sogndal skisenter og Sogn Skisenter

Vil du vere på spleiselaget, så skal vi halde fram med å levere gode løyper!

Vipps oss kr. 200,- om du er brukar av fjelløypene og kr. 500,- om du er fast brukar av langrennsløypene ein dag i veka, kr. 1000,- om du er her oftare.
Kontonr. 3720 07 26341, merk med løyper eller Vipps til 85540