Sil-Hytta

 

Overnatting på SIL-hytta

Tidlegare vart SIL-hytta mykje nytta til overnatting for skuleklassar og liknande.  No er bruken av SIl-hytta endra og store deler av andre etasje er teken i bruk til kontor.  Me leiger derfor ikkje lenger ut hytta til overnatting. 

Dag og kvelds leige

Gjennom vintersesongen er hytta i bruk som serveringslokale. Me leiger ut hytta til rolige samkome utan om opningstid. 
For at me skal leige ut hytta må det vere ein ansvarleg person som er over 25 år og som er tilstades under arrangementet.

Kafe Krydder leverer mat for selskap eller mindre selskap. Lokale råvarer og god heimlaga mat.
Ta kontakt for et godt tilbod!  Sjå her!
Ta kontakt med Lise Sundberg for booking: +47 908 43 828