Tomter til sals

 

27 nye tomter i byggetrinnn III ute for sal

 

Om utbyggjar

Det er selskapet Sognefjorden Utvikling AS som står for utviklinga av Hodlekve-området i Sogndal. Planen er å utvikle ein heilårleg ferie- og fritidsdestinasjon. Eigarar av selskapet er Grendahl Holding, familien Schage, Even Hegbom og Jomar Haukås. Bortsett frå Haukås er dette dei same investorane som står bak utbygginga i Myrkdalen. 

Tomter

I dag er det regulert 330 tomter i området. Vidare er me i gang med ein områdeplan og siktar mot 550 einingar.  Tomtestorleik varierer frå ca. 500 – 1700m2. Prisen varierer frå kr 850 000 til kr 1 050 000.

Vi er godt i gang med salet i byggetrinn tre. Her la vi ut 27 flotte tomter hausten 2016, og har me framleis flotte tomter til sals.

 

Tomteplan

T102 T103 T104 T105 T106 T111 T108 T112 T109 T113 T110 T114 T107 T115 T116

Selde tomtar: T102, T103, T106, T108, T110, T115
Ledige tomtar: T104, T105, T107, T109, T111, T112, T113, T114, T116

 

Tomteplan Rindebotn/Hodlekve

19/196 SELD Tomta er solgt

Selde tomtar: T74, T75, T76, T77, T78, T79, T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T89, T91, T93, T94, T95, T96, T97, T98, T99, T100
Ledige tomtar: T88, T90, T92

 

Velkomen til visning

Gratis heiskort til heile familien for dei som er med på visning. Ring Jomar Haukås for påmelding. Ta kontakt med oss, og vi arrangerar visning når det høver best for deg.

Avtale visning og meir informasjon

Sognefjorden Utvikling as v/ Jomar Haukås
Mobil: 900 21 777
E-post: tomt@hodlekve.no