Parkering


Pris for parkering er

60 kr. per gong ( easypark - takstgruppe 6925 ) 

850 kr. per sesong, kan kjøpast i billettluka.

 

Billettautomatar stå ved SIL-hytta og på mellomste parkeringsplassen i Rindabotn