Gode vener av Hodlekve!

Gode vener av Hodlekve!

Det er no klart for hogstdugnad i Hodlekve for Kalvavatni-traseen.
Laurdag 5. juli kl.10.00.startar vi opp arbeidet. Dersom rettleg mange møter opp kan vi få jobben gjort denne dagen.
Det er mykje mindre hogst enn i fjor.

Me treng folk både med og utan motorsag.
Dei som har motorsag/ryddesag kan ta den med.
Skisenteret held filer, kjedeolje og besin.

Det vert sjølvsagt matservering i SIL hytta for dugnadsgjengen.

Dette er eit ypperlig høve til styrketrening og god trim ute i flott natur!

Med helsing

Sogndal Idrettslag

håvard nesbø