Retningslinjer for personvern

Om Sogndal Skisenter Hodlekve
Eigar av denne nettsida er: Sogndal Skisenter Drift AS
Adresse: Sogndal Skisenter Hodlekve, Pb 349, 6853 Sogndal
E-post: hodlekve@hodlekve.no.
Vårt org. nr er: 980 886 174

Føremålet med vår handsaming av personopplysningar

I samband med kundeforhold må vi innhente opplysningar som namn, adresse, epost, telefonnr, organisasjonsnummer og anna nødvendig informasjon. Dette er opplysningar vi utelukkande nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Vi tek vare på opplysningane så lenge vi har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Utlevering av personopplysningar til tredjepart
Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege myndigheiter.

Forespørsler via nettstedet
Sogndal Skisenter Hodlekve har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. For å kunne tilpasse informasjon og oppfølging individuelt, ber vi om firmanavn og kontaktinformasjon ved forespørslar via nettstedet sogndalskisenter.no. Vi utleverer ikkje denne informasjonen til andre, og du kan til ei kvar tid be om innsyn i kva informasjon som er lagra på ditt firma, samt at informasjon om deg og ditt firma vert sletta.

Kunderegister

I vårt kunderegister lagrar vi normalt namn, fødselsdato, bustadadresse, epostadresse og telefonnummer. Vi lagrer informasjon om tenester og produkt du har kjøpt hjå oss.

Dette er informasjon vi treng for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold, levere og fakturere produkt og tenester korrekt. Informasjonen blir lagra i vårt kundesystem så lenge det er tenleg for oss. Ønskjer du å få oversikt over kva vi har lagra og evt. bli sletta frå vårt kunderregister, sjå kapittel om innsyn, retting og sletting av personinformasjon under.

Nyheitsbrev

Ved å melde deg på Sogndal Skisenter Hodlekve sitt nyheitsbrev, samtykker du til at vi lagrar ditt namn og di e-postadresse. Vårt behandlingsgrunnlag for utsending av nyheitsbrevet er for å informere om relevant informasjon om oss og våre tenester som vi ser på som nyttig for våre medlemmar. Vi nyttar Squarespace for å handtere utsendingar av e-postar. Sogndal Skisenter Hodlekve forpliktar seg til å ikkje dele informasjonen din med andre partar. Informasjonen vil ligge lagra hjå oss inntil du eventuelt melder deg av nyheitsbrevet. Alle våre utsendingar har funksjonalitet for at du kan melde deg av med eit klikk.Cookies

Vår nettside nyttar cookies (informasjonskapslar), og ved å bruke sogndalskisenter.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettlesar.

Cookies er en standard internett-teknologi som dei aller fleste nettstadar nyttar. Ein cookie vert plassert i din nettlesers internminne, og gjer at vi betre kan forstå korleis du brukar nettstaden. På sikt brukar vi denne kunnskapen for å tilby deg ein betre opplevelse når du besøker sogndalskisenter.no. Dette er loggfiler som lagrast på våre servarar, som f.eks. IP-adresser, nettlesarar, operativsystemer, bruk/navigasjon etc.

Dei fleste nyare nettlesarar, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikkje ønskar å akseptere cookies må du difor sjølv velje å endre innstillingane i din nettlesar slik at cookies ikkje blir akseptert.

Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstadar ikkje vil fungere optimalt.

Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Her er ei oversikt over kva cookies vi brukar på våre nettsider:

Namn: Squarespace/Google Analytics
Formål: Samlar informasjon om korleis besøkande brukar nettsida. Vi nyttar denne informasjonen for å lage rapportar og videre for å forbedre nettsida. Cookiane samlar kun informasjon som er anonym, derav antal besøkande på nettsida, kvar besøkande kjem frå og kva sider dei besøker.

Namn: crumb, JSESSIONID, ss_cid, ss_cvisit, ss_lastvisit, SS_MID, crumb, JSESSIONID, SS_MID, actresort, actresort_c, actresort_p, actresort_t, session og DoubleClick
Formål: Cookies for generelle og vanlige formål, til dømes for å aktivere scrolling på sida, webcamera og værvarsel

Informasjon i samband med kommunikasjon med oss

Vi lagrar opplysningar gitt via din kommunikasjon med oss. Dette er t.d. e-postar du sender oss og problem du rapporterar inn. Vi lagrar denne informasjonen for å gje deg best muleg service når du kontakter oss ved at vi kjenner historikken i ditt kundeforhold.

Deling

Det er muleg å dele artiklar på nettsida i sosiale medium (Facebook, Twitter). Vidare handtering av data som blir delt i sosiale medium, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

Etter personopplysningsloven § 18 har du som privatperson krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om deg. Innsyn kan ein få ved å hendvende seg til Sogndal Skisenter Hodlekve på e-post: hodlekve@hodlekve.no. Dersom registrerte opplysningar er uriktige, ufullstendige eller du ønskjer å slette dine opplysningar, kan ein krevje dette i henhold til personopplysningsloven § 27.


Ansvarleg databehandlar

Dagleg leiar er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkommande er ansvarleg for at det vert gjennomført internkontrollar med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Sogndal Skisenter Hodlekve etterstreber til ei kvar tid å følge gjeldande regelverk for personvern, og om du har spørsmål er du velkomen til å sende oss en e-post på hodlekve@hodlekve.no.