Langrenn

 
 
Langrennskart2017.png

Langrennsløyper

Kvardagar: Lysløypa (5km) er klar til kl. 17:00
Helgar: Lysløypa og 10km er klar til kl. 10:00.

Fjelløyper

  • Høgehaug: kvar helg ferdig ca til kl 12. (véravhengig)

  • Fjærlandsete: blir annonsert. (vérhavhengig)

Vil du bidra med støtte til oppkøyring av langrenns- og turløypene?

Skisenteret brukar mykje tid og ressursar for å få til gode løyper. Som for tidlegare sesongar er det mogleg å bidra med ei frivillig støtte til preparering av løypene. Du avgjer sjølv beløpet, men ein passeleg sum kan vere kr 500,- for dei som nyttar løypene av og til, og 1000,- for dei som nyttar løypene regelmessig. 

Bankkonto til Sogndal skisenter drift A/S: 3720 07 26341 "mrk langrennsløyper".

Vipps: #85540

Skikarusell

Bli med på spennande poengsanking med skikarusellkort. Det å samle poeng er god motivasjon for å få med barna på fine skiturar.
Sjå informasjon på SIL Langrenn sine sider