Tur- og Langrennstrimmarar!

Hei tur- og langrennstrimmarar!

Vi har så langt hatt ein fin skisesong, og mange har nytta seg av skiløypene i Hodlekve. Som for tidlegare sesongar har du mogelegheit til å bidra med ei frivillig støtte til perparering av løypene. Du avgjer sjølv beløpet, men ein passeleg sum kan vere kr 500.

Bankkonto til Sogndal Skisenter drift A/S: 3720 07 26341 "mrk skiløyper".

håvard nesbø