Bussen går frå Helgheim

Skibussen vil denne sesongen gå i frå Helgheim, via Gravensteinsgata, Skysstasjonen og til Hodlekve. 

Frå Helgheim går den 10.50

Fram til den 6. januar går bussen berre om det er laussnøbuss, dette vert annonsert kvar fredag ettermiddag. 

Per Odd Grevsnes