Laussnøbussen går denne helga og !

Det er mykje uspora villsnø att i Hodlekveskogen. Derfor set me opp laussnøbuss også denne helga. Truleg kjem det og påfyll ;)

Bussen går i frå bussstasjonen kl 11.00 og retutnerer  ca kl 16 frå Rindabotn. Første tur frå Selseng ca. kl 12.00 . Vidare 13.30, 14.30 og 15.30. Om det blir kø så kjører den kontinuerlig. 

Per Odd Grevsnes