No opnar me !

Pomaheisa og barnetrekket går 2. juledag!

Det har snøa bra dei siste dagane og 1. Juledag vert nytta til å preparere bakkane. Når det gjeld Rindabotn og Kalvavatni er det framleis litt for lite snø, men no treng me berre litt til før også dei kan opnast. Er me heldige kan dei vere klare på 3. juledag. 

 

Web camera i Rindabotn

Web camera i Rindabotn

Per Odd Grevsnes