Opningstider i Jule og Nyttårshelga

Jula nærmar seg, men me har allereie fått Julegåva vår ! Tidleg opning og rekordomsetnad i skipass var den beste gåva me kunne få. For me har store hol å putte pengane i ! Kvar ei krone skal kome godt med i arbeidet med å utvikle senteret vidare ! 

Julegåva vår til våre kundar, og kanskje særleg dei som har hytter i Hodlekve, er at me har ope alle dagar i Jula ! Sjekk detaljar kring våre opningstider her

Per Odd Grevsnes