Rekordtidlege fjelløyper

Me  har no preppa opp og merka med stikker løypa som går rundt Fjærlandsete og Fagreggi. Me gjekk løypa til fots i haust og då hadde med med oss ein GPS som la att eit spor. Det er Sogndal Røde kors som har sett opp stikkene.  Løypa går frå toppen av Høgehaug og slynger seg vidare forbi Sumhaug, Fjærlandsete, Fagreggi og kjem at på løypa til Høgehaug omlag ved Rysete.  Dette sporet går utanom alle vatn, dermed vil de oppleve at løypa svingar på plassar der me vil unngå diker og vatn.   Løypa vert trakka til helgar der været tillet det. Me legg to klassiske spor på kva side av løypa :-)

Vipps oss gjerne kr. 200 dersom du set pris på fjellløypene !  

Vipps nr: 85540 merk fjelløyper

God Tur!

26654076_10154946560420755_1486725807_o.jpg
Per Odd Grevsnes