Rindabotn opnar i morgon

Stormen Urd tok med seg mykje av snøen på ryggane i høgre område.  Dermed har me jobba med maskinene våre for å  få snøen attende i traseen. Om alt går etter planen er me klare til å opne Rindabotn i morgon den 28.12.16 kl 10.00. Møt opp tidleg om du vil kjøre i uspora snø :) 

 

Pomaheisen morgonen den 26.12.16 - ein flott dag i Hodlekve. 

Pomaheisen morgonen den 26.12.16 - ein flott dag i Hodlekve. 

Per Odd Grevsnes