Sesongen varer til og med den 29. April

Me har rikelig med snø og har ope fram til og med den 29. April.  Framover vil me ha ope i Rindabotn, Toyotabarnetrekket og Kalvavatni. I tillegg vil me kjøre kveldskjøringavsluttning i Hodlekvetrekket neste tysdag den 10. april.  Det blir ikkje fleire kveldskøyringar på fredagane.

Hyttesalet i Hodlekve har gått veldig bra i det siste.  12 tomter er selde etter nyttår. Me har endå  fire flotte som er klare til sal.  Ta kontakt med Jomar på tlf 900 21 777 om du vil meir info om tomtene.