Skiskule i Sogndal Skisenter

SKISKULE I SOGNDAL SKISENTER
- for born frå 6-10 år

Instruktør: Jack Hembre McDonald
E-post: jackmcdonald@gmail.com
Telefon: 95479514

No er me blitt så heldige at me har fått ein som har lyst å drive skiskule hjå oss! Dette er ein gylden moglegheit der ein kan lære seg å beherske ski gjennom ulike øvingar og leik og moro.

Tid: Kl. 1200-1400 laurdag og søndag (17- 18 mars) og i påska (22 – 28.mars)
Pris: 200kr pr. pers.
Oppmøte: Ved vetle Lisabui i Rindabotn (ved sida av heisbua) , sjå etter ein med ei blå skiskulejakke . 
Plassar: Det er plass til 8 born. Ein melder seg på gjennom å kontakte Jack via mail/telefon.
Info: Desse timane er tilrettelagt for born mellom 6-10år. Det vil vere tilnærming til god skiteknikk gjennom leik og moro, både i og utanfor løypene. Me held oss i
områda rundt Rindabotn og Kalvavatni.
 

PRIVAT UNDERVISNING:

50min – 500kr
100min – 800kr

+ 200kr per ekstra person. (maks 4)

Ta kontakt angåande privatundervisning for større grupper og for heisbasert frikøyring med guide/instruktør.

Privatundervisning skjer før og etter skiskulen. Ein kan også ta kontakt med instruktøren sjølve, om ein ynskjer privatundervisning til andre tider enn det som er sett opp.

Ved eventuelle spørsmål: henvend dykk til oss eller Jack.

Dette vert kjekt!

AktueltPer Odd Grevsnes