Skredøving laurdag 19. januar

Melding om skredøving


Det vert storskala skredøving Laurdag 19. januar, kring Sogndal Skisenter Hodlekve.Me vil opplyse om at det vert ei større skredøving mellom Rindabont og Høgehaug, laurdags formiddag. 


Publikum må pårekne ein god del scootertraffikk og lågtflygande helikopter.


Publikum blir oppfordra til å halde avstand frå sjølve øvinga. Men er hjarteleg velkomne til å bruke området og sjå på aktiveten på god avstand. 


Det vil bli stor aktivitet med snøscooter, hjelpekorps, politi, redningshundar og redningshelikopter.

mvh.

Sogndal Skisenter Hodlekve


Skredøving

Skredøving


AktueltHåvard Nesbø