Frivillig løypeavgift - blir du med?

Denne sesongen har vi lagt lista høgare enn nokon gong.

Vi har hatt rekordtidleg opning av fjelløypene til Høgehaug, Fjærlandsete og Sumhaug. Med auka fokus på gode langrennsløyper håpar vi at fleire skal finne gleden i å stå på ski. For allereie aktive brukarar, endå betre løyper.

Totalt preparerer vi 23 kilometer, så ofte som muleg. Langrennsløyper kvar dag. Fjelløypa so ofte véret tillet.

Dette krev meir ressursar i driftsutgifter. For å få endane til å møtast vonar vi at du som brukar blir med på spleiselaget. Vonaleg kan dette bli noko vi gjer også neste år.

Vipps til 85540

Vipps til 85540

Vil du vere på spleiselaget, så skal vi halde fram med å levere gode løyper!

Vipps oss kr. 200,- om du er brukar av fjelløypene og kr. 500,- om du er fast brukar av langrennsløypene ein dag i veka, kr. 1000,- om du er her oftare.

Kontonr. 3720 07 26341, merk med løyper

eller Vipps til 85540

AktueltGasta Design