Nye nettsider

Me har fått nye nettsider!

For at det skal vere enklare å navigere samt me tilpassar oss betre brukarane har me no saman med Gasta, forbetra og uvikla nettsidene våre.

Gasta er saman med Skitude vår føretrekte samarbeidspartnar på utvikling av digitale tenester. Gasta er vår lokale forankring opp mot dei digitale flatene.

Me takkar så mykje for effektivt levert og eit flott resultat.

Skjermbilde 2019-09-30 kl. 11.16.07.png
Håvard Nesbø